wyodrębniona organizacyjnie jednostka

świadcząca usługi na rzecz co najmniej dwóch podmiotów w ramach jednej grupy kapitałowej o charakterze pomocniczym lub administracyjnym, np. usługi księgowe, zarządzenie zasobami ludzkimi, rozliczanie wynagrodzeń, a także obsługa zamówień i zakupów.