Statut jednostki

Uchwała Nr XXII/177/2016 Rady Miejskiej w Tczewie z dnia 29 września 2016 r. w sprawie: utworzenia samorządowej jednostki organizacyjnej pod nazwą „Centrum Usług Wspólnych Gminy Miejskiej Tczew” oraz nadania jej statutu.

Uchwała nr XXII/177/2016

Załącznik nr 1 do uchwały nr XXII/177/2016

Zarządzenie Nr 417/2016 Prezydenta Miasta Tczewa z dnia 27 grudnia 2016 r. w sprawie zatwierdzenia Regulaminu Organizacyjnego samorządowej jednostki organizacyjnej „Centrum Usług Wspólnych Gminy Miejskiej Tczew”.

Zarządzenie Nr 417/2016

Załącznik nr 1 do Zarządzenia nr 417/2016

Centrum usług wspólnych

Centrum usług wspólnych (ang. shared services center) – wyodrębniona organizacyjnie jednostka, która świadczy usługi na rzecz co najmniej dwóch podmiotów w ramach jednej grupy kapitałowej o charakterze pomocniczym lub administracyjnym, np. usługi księgowe, zarządzenie zasobami ludzkimi, rozliczanie wynagrodzeń, usługi informatyczne, a także obsługa zamówień i zakupów.

Szacunki wskazują[1], że ponad 80% wielonarodowych przedsiębiorstw utworzyło własne centra usług wspólnych. Najczęściej tworzą je przedsiębiorstwa z branży finansowej, a w dalszej kolejności: usług, transportu, komunikacji. Pozytywne doświadczenia biznesu stały się zachętą dla organów administracji publicznej z wielu krajów, w tym Polski, do przenoszenia pewnych funkcji do centrów usług wspólnych.