Stanowisko

Nazwisko i imię pracownika

Adres e-mail

Numer telefonu

Obsługa jednostek

Dyrektor Adam Konracki dyrektor@cuw.tczew.pl tel. 775-94-89
Sekretariat Anna Cyrczak sekretariat@cuw.tczew.pl tel. 775-94-84
Główna Księgowa Małgorzata Jabłońska jablonska@cuw.tczew.pl tel. 775-94-57
Stanowiska ds. księgowości
Dorota Kaliszewska kaliszewska@cuw.tczew.pl tel. 775-94-49 SP 12
Marzena Sobolewska sobolewska@cuw.tczew.pl tel. 775-94-86 SP 10
Marzena Daszkowska  daszkowska@cuw.tczew.pl tel. 775-94-87 SP 4 + SP 8
Justyna Klarecka klarecka@cuw.tczew.pl tel. 775-94-85 Przed. 8 + gosp. mater.
Justyna Spierewka  spierewka@cuw.tczew.pl tel. 775-94-65 SP 5 + SP 7
Iwona Książkiewicz  ksiazkiewicz@cuw.tczew.pl tel. 775-94-83 SP 1
Sandra Burczyk burczyk@cuw.tczew.pl tel. 775-94-35 SSP 2
Ewelina Kossakowska  kossakowska@cuw.tczew.pl tel. 775-94-29 SP 11
Stanowiska
ds. płac
Kamila Kamrowska kamrowska@cuw.tczew.pl tel. 775-94-59 SP 5 + SP 2
Anna Rosinska rosinska@cuw.tczew.pl tel. 775-94-58 SP 8  + SP 12
Barbara Petza petza@cuw.tczew.pl tel. 775-94-48 SP 10 + SP 7 + Przed. 8  CUW
Aleksandra Kwaśnik kwasnik@cuw.tczew.pl tel. 775-94-82 SP 1 + SP 4 + SP11
Stanowiska
ds. kadr
Alicja Hebel hebel@cuw.tczew.pl tel. 775-94-79 SP1+SP2+SP5+SP7+SP8+Przed.8+CUW
Katarzyna Paciorkowska paciorkowska@cuw.tczew.pl tel. 775-94-78 SP4+SP10+SP11+SP12
Stanowiska ds.VAT
Ewelina Kossakowska kossakowska@cuw.tczew.pl tel. 775-94-29 SP4+SP5+SP10+SP11+SP12
Iwona Książkiewicz ksiazkiewicz@cuw.tczew.pl tel. 775-94-83 SP1+SP2+SP7+SP8+Przed.8+CUW
Stanowisko
ds. zamówień publicznych
Dorota Kwiatkowska kwiatkowska@cuw.tczew.pl tel. 775-94-56