Statut jednostki

Uchwała Nr XXII/177/2016 Rady Miejskiej w Tczewie z dnia 29 września 2016 r. w sprawie: utworzenia samorządowej jednostki organizacyjnej pod nazwą „Centrum Usług Wspólnych Gminy Miejskiej Tczew” oraz nadania jej statutu.

Uchwała nr XXII/177/2016

Załącznik nr 1 do uchwały nr XXII/177/2016

Zarządzenie Nr 417/2016 Prezydenta Miasta Tczewa z dnia 27 grudnia 2016 r. w sprawie zatwierdzenia Regulaminu Organizacyjnego samorządowej jednostki organizacyjnej „Centrum Usług Wspólnych Gminy Miejskiej Tczew”.

Zarządzenie Nr 417/2016

Załącznik nr 1 do Zarządzenia nr 417/2016