Centrum usług wspólnych

Centrum usług wspólnych (ang. shared services center) – wyodrębniona organizacyjnie jednostka, która świadczy usługi na rzecz co najmniej dwóch podmiotów w ramach jednej grupy kapitałowej o charakterze pomocniczym lub administracyjnym, np. usługi księgowe, zarządzenie zasobami ludzkimi, rozliczanie wynagrodzeń, usługi informatyczne, a także obsługa zamówień i zakupów.

Szacunki wskazują[1], że ponad 80% wielonarodowych przedsiębiorstw utworzyło własne centra usług wspólnych. Najczęściej tworzą je przedsiębiorstwa z branży finansowej, a w dalszej kolejności: usług, transportu, komunikacji. Pozytywne doświadczenia biznesu stały się zachętą dla organów administracji publicznej z wielu krajów, w tym Polski, do przenoszenia pewnych funkcji do centrów usług wspólnych.